Author: Σκιώτη Δήμητρα

Αλλαγές στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας από 1-1-2022

Νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας (Ν. 4842/2021)   Τροποποιήσεις στον ΚΠολΔ επιφέρει ο ψηφισμένος από τη Βουλή των Ελλήνων Ν. 4842/2021, η έναρξη ισχύος του οποίου τοποθετείται χρονικά στις 1 Ιανουαρίου του 2022. Ακολούθως καταγράφονται τα άρθρα που υφίστανται αλλαγές στο περιεχόμενό τους, ενώ γίνεται ιδιαίτερη μνεία σε ορισμένες εξ αυτών. Ως προς το Βιβλίο Πρώτο […]
Read more

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ : Δουλεία οδού ή αγωγή παροχής διόδου ;

ΔIΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΑΚΤIΚΗ Αριθμός : 683/2018 ΤΟ ΕIΡΗΝΟΔΙΚΕIΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τον Ειρηνοδίκη ……………………., που ορίσθηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου και από τη Γραμματέα………………….   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δηµόσια στο ακροατήριό του στις 28 Φεβρουαρίου 2018, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :   ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ : …………………του …………….και της…………., κατοίκου Αδένδρου […]
Read more

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ : Κτηματολόγιο – Διόρθωση εσφαλμένης κτηματολογικής εγγραφής “Αγνώστου Ιδιοκτήτη” – Γεωτεμάχια ως τμήματα μείζονος έκτασης – Χωρική μεταβολή – Δημιουργία νέων ΚΑΕΚ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 163/2020   Αριθμός έκθεσης κατάθεσης α’ αίτησης: 1568/290/2019 Αριθμός έκθεσης κατάθεσης β’ αίτησης: 1569/289/2019 Αριθμός έκθεσης κατάθεσης γ’ αίτησης: 1570/288/2019   ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ   ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Αναπληρωματική Κτηματολογική Δικαστή Αικατερίνη Μαμαδά, Πρωτοδίκη, η οποία ορίστηκε με την με αριθμό 5/21-01-2020 πράξη της διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Προέδρου Πρωτοδικών, […]
Read more

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΑΣΚΗΘΕΙΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ : Απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν στην πτωχευτική περιουσια – Ποινική ευθύνη του πτωχεύσαντος και των τρίτων – Στοιχεία του εγκλήματος

404/2018 ΑΠ (ΠΟΙΝ)   (ΠΟΙΝΧΡ 2019/443) Πτωχευτικό δίκαιο. Κατ’ εξακολούθηση απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων, τα οποία ανήκουν στην πτωχευτική περιουσία. Ποινική ευθύνη. Στοιχεία του εγκλήματος. Στην ως άνω απόκρυψη συμπεριλαμβάνεται και η δημιουργία ψευδών χρεών ή ψευδών δικαιοπραξιών. Διάκριση της απαλλοτρίωσης με μη ισότιμο ή αξιόχρεο αντάλλαγμα, η οποία είναι αληθής δικαιοπραξία, από τη ψευδή δικαιοπραξία, […]
Read more

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ : Επιδίκαση αποζημίωσης στον πατέρα λόγω στέρησης/αποκοπής επικοινωνίας του με την ανήλικη κόρη του εξ αιτίας μετοίκησής της με τη μητέρα στο εξωτερικό

7151/2019 ΜΠΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΤΑΚΤΙΚΗ) Αγωγή χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης εξαιτίας στέρησης δικαιώματος επικοινωνίας πατέρα με το ανήλικο τέκνο του. Μετοικεσία μητέρας με τέκνο στις ΗΠΑ. Αποκλειστική επιμέλεια τέκνου από μητέρα. Είχε δικαίωμα καθορισμού τόπου διαμονής. Καταχρηστική άσκηση. Οδήγησε στη ματαίωση του δικαιώματος επικοινωνίας του πατέρα. Δέχεται αγωγή.   Αριθμός Απόφασης   7151/2019   ΤΟ […]
Read more

Παρατείνεται η αναστολή της υποχρέωσης καταβολής μεγαρόσημων και λοιπών τελών, παραβόλων και εισφορών για την έκδοση πιστοποιητικών

Αναστολή υποχρέωσης καταβολής μεγαρόσημων και λοιπών τελών, παραβόλων και εισφορών για την έκδοση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, λοιπών διοικητικών εγγράφων και αντιγράφων δικαστικών αποφάσεων έως 31.8.2021 Την παράταση της αναστολής υποχρέωσης καταβολής μεγαρόσημων και λοιπών τελών, παραβόλων και εισφορών για την έκδοση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, λοιπών διοικητικών εγγράφων και αντιγράφων δικαστικών αποφάσεων έως 31.8.2021, προβλέπει, μεταξύ άλλων ο […]
Read more

Μεταρρυθμίσεις αναφορικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων, άλλα ζητήματα οικογενειακού δικαίου και λοιπές επείγουσες διατάξεις.

Άρθρο 1 Σκοπός Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του βέλτιστου συμφέροντος του τέκνου διά της ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την εκπλήρωση της ευθύνης τους έναντι αυτού. Οι διατάξεις του ερμηνεύονται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις, που δεσμεύουν τη Χώρα, ιδίως με τη Διεθνή Σύμβαση για […]
Read more
ΕΣΠΑ - επιχειρησιακό πρόγραμμα