Επίκαιρη νομοθεσία

Αλλαγές στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας από 1-1-2022

Νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας (Ν. 4842/2021)   Τροποποιήσεις στον ΚΠολΔ επιφέρει ο ψηφισμένος από τη Βουλή των Ελλήνων Ν. 4842/2021, η έναρξη ισχύος του οποίου τοποθετείται χρονικά στις 1 Ιανουαρίου του 2022. Ακολούθως καταγράφονται τα άρθρα που υφίστανται αλλαγές στο περιεχόμενό τους, ενώ γίνεται ιδιαίτερη μνεία σε ορισμένες εξ αυτών. Ως προς το Βιβλίο Πρώτο […]
Read more

Παρατείνεται η αναστολή της υποχρέωσης καταβολής μεγαρόσημων και λοιπών τελών, παραβόλων και εισφορών για την έκδοση πιστοποιητικών

Αναστολή υποχρέωσης καταβολής μεγαρόσημων και λοιπών τελών, παραβόλων και εισφορών για την έκδοση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, λοιπών διοικητικών εγγράφων και αντιγράφων δικαστικών αποφάσεων έως 31.8.2021 Την παράταση της αναστολής υποχρέωσης καταβολής μεγαρόσημων και λοιπών τελών, παραβόλων και εισφορών για την έκδοση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, λοιπών διοικητικών εγγράφων και αντιγράφων δικαστικών αποφάσεων έως 31.8.2021, προβλέπει, μεταξύ άλλων ο […]
Read more

Μεταρρυθμίσεις αναφορικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων, άλλα ζητήματα οικογενειακού δικαίου και λοιπές επείγουσες διατάξεις.

Άρθρο 1 Σκοπός Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του βέλτιστου συμφέροντος του τέκνου διά της ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την εκπλήρωση της ευθύνης τους έναντι αυτού. Οι διατάξεις του ερμηνεύονται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις, που δεσμεύουν τη Χώρα, ιδίως με τη Διεθνή Σύμβαση για […]
Read more
ΕΣΠΑ - επιχειρησιακό πρόγραμμα