ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ : ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ FACEBOOK – ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΩΝ

  • Αρχική
  • Νομολογία
  • ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ : ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ FACEBOOK – ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 15250/2021

ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (ΑΡΘ. 614 ΠΕΡ. 7 ΚΠΟΛΔ)

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Μαρία Δήμου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Βαρβάρα Αγγελίδου, Πρωτόδικη, Παναγιώτα Αποστόλου, Πρωτοδίκη-Εισηγήτρια και από τη Γραμματέα Αλεξάνδρα Σαμψωνίδου.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του, στις 2 Νοεμβρίου 2021 για να δικάσει την αγωγή, μεταξύ:

ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΥΣΩΝ; 1) …….. του …….., κατοίκου Θεσσαλονίκης με ΑΦΜ …….., 2) αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «……..», όπως εκπροσωπείται νόμιμα από την …….., που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη με ΑΦΜ …….., που παραστάθηκαν αμφότερες δια της πληρεξούσιας δικηγόρου τους Δήμητρας Σκιώτη (ΑΜ ΔΣΘ 9816), η οποία κατέθεσε προτάσεις.

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ: …….. του …….., κατοίκου Θεσσαλονίκης με ΑΦΜ …….., που δεν παραστάθηκε.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από τη διάταξη του άρθρου 271 παρ.1 και 2 του ΚΠολΔ, το οποίο εφαρμόζεται και στην ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών του άρθρου 614 περ. 7 ΚΠολΔ, κατ’ άρθρο 591 παρ. 1, προκύπτει ότι, σε περίπτωση ερημοδικίας του εναγόμενου το Δικαστήριο οφείλει να ερευνήσει αν η αγωγή επιδόθηκε σε αυτόν νόμιμα και εμπρόθεσμα, διαφορετικά κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση, Από την με αριθμό ……../6-8-2021 έκθεση επίδοσης της κρινόμενης αγωγής του δικαστικού     επιμελητή στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης Αθανασίου Βακαλούδη που προσκομίζουν και επικαλούνται οι ενάγουσες, προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπό κρίση αγωγής με τις πράξεις κατάθεσης και ορισμού δικασίμου για την αναφερόμενη στην αρχή αυτής της απόφασης, καθώς και κλήση για εμφάνιση κατά τη συζήτηση επιδόθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα στον εναγόμενο [(άρθρα 122 § 1, 123, 126 περ. α, 127, 215 παρ. 1,2 ΚΠολΔ], Ωστόσο κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στην εν λόγω δικάσιμο, ο τελευταίος δεν εμφανίστηκε στο Δικαστήριο, ούτε εκπροσωπήθηκε νόμιμα από πληρεξούσιο δικηγόρο, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε από τη σειρά του οικείου εκθέματος και συνεπώς πρέπει να δικασθεί ερήμην (άρθ. 271 §§ 1, 2 εδ. α’ και 3 ΚΠολΔ, σε συνδυασμό με άρθ. 591 παρ. 1 ΚΠολΔ).

 

Οι διατάξεις του ν. 1178/1981, όπως αυτός τροποποιημένος ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και επί προσβολών της προσωπικότητας, οι οποίες συντελούνται στο διαδίκτυο (internet) μέσω ηλεκτρονικών ιστοσελίδων (περιοδικών), που λειτουργούν ως διεθνές μέσο διακίνησης πληροφοριών, ενόψει του ότι για τις προσβολές αυτές δεν υπάρχει ιδιαίτερο θεσμικό πλαίσιο η δε πληροφόρηση μέσω του διαδικτύου είναι η εξέλιξη της ηλεκτρονικής πληροφόρησης μέσω του ραδιοφώνου και της τηλεοράσεως και η αντιμετώπισή τους δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο με την αναλογική εφαρμογή της ήδη υπάρχουσας νομοθεσίας για τις προβολές της προσωπικότητας μέσω του εντύπου (εφημερίδες, περιοδικά) ή του ηλεκτρονικού (τηλεόραση, ραδιόφωνο) τύπου, αφού και η ραγδαίως αναπτυσσόμενη διαδικτυακή πληροφόρηση, που προσφέρεται από το internet σε πολυμεσική μορφή (multimedia), καθιστά την χρήση αυτού (internet) εκτός από “ομιλητή” και “αποδέκτη” και κάνει το διαδίκτυο να προσομοιάζει με μια νέας μορφής τηλεόραση (ΑΠ 1017/2020).

Στην προκειμένη περίπτωση, οι ενάγουσες ισχυρίζονται με την υπό κρίση αγωγή τους ότι την 13-8-2018 και ώρα 22:19, την 14-8-2018 και ώρα 00:19 και την 20-8-2018 και ώρα 14:45, ο εναγόμενος προέβη σε διαδοχικές αναρτήσεις στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης «facebook» σε προφίλ που διατηρεί με όνομα χρήστη «……..» στις οποίες, όπως αναλυτικά αναφέρουν το περιεχόμενο αυτών στην αγωγή τους, με πρόθεση και εν γνώσει της αναλήθειας αυτών, προέβη σε συκοφαντική τους δυσφήμηση αναφέροντας σε βάρος τους ψευδή γεγονότα, τα οποία θίγουν την τιμή και την υπόληψη τους και ειδικότερα παρουσίασε την πρώτη ενάγουσα ως επαγγελματία φιλάνθρωπο και ανεπάγγελτη και την δεύτερη ενάγουσα αστική εταιρεία ως εκμεταλλευόμενη, από κοινού με την πρώτη ενάγουσα, των ανάγκη των άρρωστων και άπορων παιδιών και των οικογενειών τους καθώς και την ευαισθησία όσων θέλουν να τους βοηθήσουν, ώστε να αποκομίσουν ίδιο οικονομικό όφελος. Ότι για τις πράξεις του αυτές, ο εναγόμενος καταδικάστηκε δυνάμει της με αριθμό ……./5-10-2020 απόφασης του Β’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου σε ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών, η οποία έχει καταστεί τελεσίδικη. Ότι παρά το ότι ο εναγόμενος, μετά την ως άνω ποινική καταδίκη του, έχει διαγράψει τις επίδικες αναρτήσεις, εντούτοις έχει προβεί έκτοτε και σε άλλες δύο αναρτήσεις, με παρόμοιο περιεχόμενο. Γι’ αυτό και ζητά να υποχρεωθεί ο εναγόμενος: 1) να άρει την προσβολή της προσωπικότητας τους, διαγράφοντας τις επίδικες αναρτήσεις από τον λογαριασμό που διατηρεί και διαχειρίζεται με το όνομα «……..» και αναρτώντας τον αριθμό και το διατακτικό της παρούσας απόφασης, με την απειλή χρηματικής ποινής 5.000 ευρώ και προσωπικής κράτησης διάρκειας ενός έτους, 2) να παραλείπει στο εξής κάθε ενέργεια που προσβάλλει την προσωπικότητα τους με την απειλή χρηματικής ποινής 5.000 ευρώ και προσωπικής κράτησης διάρκειας ενός έτους για κάθε παραβίαση της απόφασης τους, 3) να υποχρεωθεί να καταβάλει στην πρώτη ενάγουσα το ποσό των 15.000 ευρώ και στην δεύτερη ενάγουσα το ποσό των 20.000 ευρώ για την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που υπέστησαν από την προσβολή της προσωπικότητας τους, να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή και να καταδικαστεί ο εναγόμενος στα δικαστικά τους έξοδα. Η αγωγή για το αντικείμενο της οποίας έχει καταβληθεί το ανάλογο τέλος δικαστικού ενσήμου με τις νόμιμες επιβαρύνσεις αρμοδίως καθ’ ύλη και κατά τόπο εισάγεται στο Δικαστήριο αυτό (άρθρα 18, 22 ΚΠολΔ) κατά την ειδική διαδικασία των διαφορών που αφορούν προσβολές από δημοσιεύματα μέσω διαδικτύου και εν προκειμένω μέσω διαδικτυακού μέσου κοινωνικής δικτύωσης (facebook) (άρθρο 614 περ. 7 ΚΠολΔ) είναι παραδεκτή καθώς έχει τηρηθεί η προσήκουσα προδικασία κατ’ άρθρο 5. Ν. 1178/1981 όπως αντικαταστάθηκε με το αρθ. 37 παρ. 2 Ν. 4356/2015 και έχει ασκηθεί εντός της οριζόμενης προθεσμίας που ορίζει η ως άνω διάταξη (βλ. με αριθμό ……../8-3-2021 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Αθανασίου Βακαλούδη) και νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 57, 59, 346, 299, 914, 919, 932 ΑΚ, ν. 1178/1981, αρθ. 37 Ν. 4356/2015, 362, 363 ΠΚ, 74 και 176 επ., 907,908 ΚΠολΔ, καθώς οι ως άνω διατάξεις εφαρμόζονται αναλογικά και στις προσβολές που λαμβάνουν χώρα μέσω του διαδικτύου σύμφωνα και με τα προαναφερόμενα στη μείζονα σκέψη της παρούσας, πλην του αιτήματος άρσης της προσβολής με την διαγραφή των επίδικων αναρτήσεων το οποίο πρέπει να απορριφθεί ως μη νόμιμο καθώς όπως εκθέτουν στην κρινόμενη αγωγή ο εναγόμενος έχει ήδη προβεί στη διαγραφή τους. Πρέπει, επομένως η αγωγή, κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη, να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα καθώς έχει προσκομισθεί, ως προϋπόθεση του παραδεκτού της συζήτησης η από 21-7-2021 έγγραφη ενημέρωση για τη διαμεσολάβηση κατ’ άρθρο 3 παρ. 2 Ν. 4640/2019.

Ο εναγόμενος, εφόσον ερημοδικεί κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, τεκμαίρεται, σύμφωνα με το άρθρο 271 § 3 ΚΠολΔ, ότι ομολογεί όλους τους πραγματικούς ισχυρισμούς των εναγουσών. Εξάλλου, δεν υπάρχει ένσταση που να ερευνάται αυτεπαγγέλτως και για τα πραγματικά περιστατικά της αγωγής επιτρέπεται ομολογία. Επομένως, οι ενάγουσες λόγω της πιο πάνω παράνομης και υπαίτιας πράξης του εναγόμενου υπέστησαν ηθική βλάβη. Το Δικαστήριο λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις των αναρτήσεων στις αδικηθείσες, καθώς και στο οικογενειακό, κοινωνικό και επαγγελματικό περιβάλλον τους, το είδος, τη φύση, τη σπουδαιότητα, τη βαρύτητα και την απαξία των χαρακτηρισμών που τους αποδόθηκαν με τις αναρτήσεις, ότι δηλαδή χαρακτηρίστηκαν η πρώτη ανεπάγγελτη φιλάνθρωπος και η δεύτερη εταιρεία ως εκμεταλλευόμενη την ανάγκη άρρωστων και άπορων παιδιών, το είδος της προσβολής, που υπέστησαν, την ένταση του πταίσματος του εναγόμενου, τις συνθήκες τέλεσης της αδικοπραξίας λαμβάνοντας υπόψη ότι αναρτήθηκε σε προφίλ σχετικά μεγάλης επισκεψιμότητας (4.900 ακόλουθοι) και την κοινωνική και οικονομική κατάσταση των διαδίκων κρίνει ότι η ανάλογη χρηματική ικανοποίηση ανέρχεται στο ποσό των 2.000 ευρώ για την πρώτη ενάγουσα και στο ποσό των 3.000 ευρώ για την δεύτερη ενάγουσα. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η αγωγή πρέπει να γίνει δεκτή ως βάσιμη κατ’ ουσία και να υποχρεωθεί ο εναγόμενος: 1) να προβεί σε δημοσίευση περιλήψεως της παρούσας απόφασης, μετά 15 ημέρες από την επίδοση σε αυτήν της τελεσίδικης απόφασης, στο προφίλ που διατηρεί στο facebook με τον τίτλο «……..», η οποία (περίληψη) να περιέχει: α) τον αριθμό και τη χρονολογία δημοσιεύσεως της απόφασης, β) το παρόν Δικαστήριο που την εξέδωσε, γ) το ονοματεπώνυμο των εναγουσών, ως θιγουσών καθώς και δ) τις αναφορές που κρίθηκαν προσβλητικές της προσωπικότητας τους και σε περίπτωση καθυστέρησης των παραπάνω δημοσιεύσεων, να επιβληθεί υπέρ των εναγουσών και σε βάρος του εναγόμενου χρηματική ποινή ύψους 100 ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης, 2) να παραλείπει στο μέλλον κάθε όμοια προσβολή της προσωπικότητάς των εναγουσών, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας, με απειλή χρηματικής ποινής εκατό (100,00) ευρώ και προσωπικής κράτησης τριάντα (30) ημερών για κάθε μελλοντική παραβίαση της απόφασης (άρθρο 947 ΚΠολΔ), 3) να καταβάλει στην πρώτη ενάγουσα το ποσό των 2.000 ευρώ και στην δεύτερη ενάγουσα το ποσό των 3.000 ευρώ με τον νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής. Το παρεπόμενο αίτημα περί κηρύξεως της απόφασης προσωρινώς εκτελεστής πρέπει να απορριφθεί, ως ουσιαστικά αβάσιμο, διότι κατά την κρίση του Δικαστηρίου, δεν συντρέχουν εξαιρετικοί προς τούτο λόγοι ούτε αποδείχθηκε ότι η επιβράδυνση της εκτέλεσης είναι δυνατόν να προξενήσει σημαντική ζημία στις ενάγουσες. Περαιτέρω, λόγω της ερημοδικίας του εναγόμενου, πρέπει να ορισθεί το νόμιμο παράβολο (άρθρα 501 και 505 παρ.2 ΚΠολΔ) για τυχόν άσκηση από μέρους του ανακοπής ερημοδικίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα ειδικότερα στο διατακτικό της απόφασης. Τέλος, τα δικαστικά έξοδα των εναγουσών βαρύνουν τον εναγόμενο, λόγω της ήττας του, όπως ορίζεται στο διατακτικό της παρούσας (άρθρο 176, 191 παρ. 2 ΚΠολΔ, 63 επ. Ν. 4194/2013).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην του εναγόμενου.

ΟΡΙΖΕΙ το παράβολο ερημοδικίας στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ό,τι κρίθηκε απορριπτέο.

ΔΕΧΕΤΑΙ κατά τα λοιπά την αγωγή.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον εναγόμενο να προβεί σε δημοσίευση περίληψης της παρούσας απόφασης, μετά 15 ημέρες από την επίδοση σε αυτόν της τελεσίδικης απόφασης, στο προφίλ που διατηρεί στο facebook με τον τίτλο «……..», η οποία (περίληψη) να περιέχει: α) τον αριθμό και τη χρονολογία δημοσιεύσεως της απόφασης, β) το παρόν Δικαστήριο που την εξέδωσε, γ) το ονοματεπώνυμο των εναγουσών, ως θιγουσών καθώς και δ) τις αναφορές που κρίθηκαν προσβλητικές της προσωπικότητας τους.

ΑΠΕΙΛΕΙ χρηματική ποινή ύψους εκατό (100) ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον εναγόμενο να παραλείπει στο μέλλον κάθε όμοια προσβολή της προσωπικότητας των εναγουσών και ειδικότερα να παραλείπει στο προφίλ του στο facebook με τον τίτλο «……..» ή σε κάθε άλλο προφίλ που διατηρεί σε οποιοδήποτε μέσο κοινωνικής δικτύωσης οποιαδήποτε αναφορά στις ενάγουσες.

ΑΠΕΙΛΕΙ χρηματική ποινής εκατό (100,00) ευρώ και προσωπική κράτησης τριάντα (30) ημερών για κάθε μελλοντική παραβίαση της διάταξης αυτής της απόφασης.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον εναγόμενο να καταβάλει στην πρώτη ενάγουσα το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ και στην δεύτερη ενάγουσα το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ με τον νόμιμο τόκο από την 7-8-2021 έως την εξόφληση.

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον εναγόμενο στην καταβολή των δικαστικών εξόδων των εναγουσών, τα οποία ορίζει στο ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ.

ΚΡΙΘΗΚΕ και αποφασίσθηκε στις 7/12/2021.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στη Θεσσαλονίκη, στις 9/12/2021.

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

 

 

 

ΕΣΠΑ - επιχειρησιακό πρόγραμμα