Δικονομικές υποθέσεις

  • έμμεση εκτέλεση (χρηματική ποινή, προσωπική κράτηση)
  • υπερχρεωμένα νοικοκυριά ν. 3869/2010
  • ακύρωση δικαιοπραξίας λόγω πλάνης, απάτης, απειλής
  • ασφαλιστικά μέτρα και αγωγές (για παράλειψη στο μέλλον, για προσωρινή ρύθμιση κατάστασης με προσέγγιση σε ορισμένη απόσταση)
  • διαταγές πληρωμής (έκδοση)
  • ανακοπή και αναστολή κατά διαταγής πληρωμής.
  • απαλλοτριώσεις (αναγνώριση δικαιούχων, καθορισμός προσωρινής και οριστικής τιμής μονάδας)
  • πλειστηριασμοί (ανακοπή, πλειοδοσία)
  • σύνταξη εξώδικών δηλώσεων
  • ενεργειακές κοινότητες
ΕΣΠΑ - επιχειρησιακό πρόγραμμα