Οικογενειακό δίκαιο

  • διαζύγια συναινετικά
  • διαζύγια κατ’ αντιδικία (διετής διάσταση, ισχυρός κλονισμός)
  • διατροφή (ανηλίκων, συζύγου)
  • επικοινωνία (πατέρα με τέκνα)
  • επιμέλεια τέκνων (ανάθεση στη μητέρα, ανάθεση στον πατέρα)
  • γονική μέριμνα (ανάθεση και αφαίρεση)
  • ασφαλιστικά μέτρα σε υποθέσεις οικογενειακού δικαίου
  • ενδοοικογενειακή βία
  • υιοθεσία ανηλίκου
ΕΣΠΑ - επιχειρησιακό πρόγραμμα