Κτηματολόγιο

  • υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας
  • υποβολή ενστάσεων
  • κτηματολογικές αγωγές (άγνωστου ιδιοκτήτη, χωρικές μεταβολές, δημιουργία και κατάργηση ΚΑΕΚ, πρόδηλα σφάλματα, κ.τ.λ.)
ΕΣΠΑ - επιχειρησιακό πρόγραμμα