Author: Σκιώτη Δήμητρα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ : Εμπορικό Δίκαιο – Αθέμιτος Ανταγωνισμός στην πώληση ομοειδών προϊόντων

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 7660/2018 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ   ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ευκαρπίδου Δέσποινα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ορίστηκε κατόπιν κλήρωσης, χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του, την 20-2-2018 για να δικάσει την από 17-11-2017 αίτηση μεταξύ: ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΣΩΝ : 1) Της Ομόρρυθμης Εταιρίας µε την επωνυμία «……………..» που εδρεύει […]
Read more

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ : Διατροφή συζύγου μετά τη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 141/2017 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ        ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Δικαστή Σοφία – Αλεξάνδρα Ζήκου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ορίσθηκε κατόπιν νόμιμης κλήρωσης. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του στις 9 Μαρτίου 2017, χωρίς τη σύμπραξη γραμματέα, για να δικάσει την αίτηση µε αριθμό κατάθεσης ……./7-11-2016 και αντικείμενο την προσωρινή επιδίκαση απαίτησης μεταξύ : […]
Read more

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ : Νομικά αβάσιμη η αίτηση για λήψη Ασφαλιστικών Μέτρων μετά από Πρακτικό Δικαστικού Συμβιβασμού

ΑΡΙΘΜΟΣ 146/2020 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων        ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη Βασιλική Μαντζάρη, που ορίσθηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου, χωρίς την σύμπραξη γραμματέα.      ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του, στις 10 Ιουλίου 2020 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:      ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: …….. του …….. και της …….., […]
Read more

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ : ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ FACEBOOK – ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 15250/2021 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (ΑΡΘ. 614 ΠΕΡ. 7 ΚΠΟΛΔ) ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Μαρία Δήμου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Βαρβάρα Αγγελίδου, Πρωτόδικη, Παναγιώτα Αποστόλου, Πρωτοδίκη-Εισηγήτρια και από τη Γραμματέα Αλεξάνδρα Σαμψωνίδου. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του, στις 2 Νοεμβρίου 2021 για να δικάσει την αγωγή, μεταξύ: ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΥΣΩΝ; 1) …….. του […]
Read more

169Α ΠΚ: το πριν, το μετά και το τώρα

169Α ΠΚ: το πριν, το μετά και το τώρα   Αφορμή του παρόντος κειμένου στάθηκε μια μήνυση που εκκρεμούσε ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης με εγκαλούντα εντολέα μας και η εξέλιξη επ’ αυτής κατά την ημέρα ορισμού εκδίκασης της στο ακροατήριο. Όπως είναι γνωστό, ο Ν 4619/2019, η έναρξη ισχύος του οποίου τοποθετείται χρονικά στις […]
Read more

Αλλαγές στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας από 1-1-2022

Νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας (Ν. 4842/2021)   Τροποποιήσεις στον ΚΠολΔ επιφέρει ο ψηφισμένος από τη Βουλή των Ελλήνων Ν. 4842/2021, η έναρξη ισχύος του οποίου τοποθετείται χρονικά στις 1 Ιανουαρίου του 2022. Ακολούθως καταγράφονται τα άρθρα που υφίστανται αλλαγές στο περιεχόμενό τους, ενώ γίνεται ιδιαίτερη μνεία σε ορισμένες εξ αυτών. Ως προς το Βιβλίο Πρώτο […]
Read more

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ : Δουλεία οδού ή αγωγή παροχής διόδου ;

ΔIΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΑΚΤIΚΗ Αριθμός : 683/2018 ΤΟ ΕIΡΗΝΟΔΙΚΕIΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τον Ειρηνοδίκη ……………………., που ορίσθηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου και από τη Γραμματέα………………….   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δηµόσια στο ακροατήριό του στις 28 Φεβρουαρίου 2018, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :   ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ : …………………του …………….και της…………., κατοίκου Αδένδρου […]
Read more

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ : Κτηματολόγιο – Διόρθωση εσφαλμένης κτηματολογικής εγγραφής “Αγνώστου Ιδιοκτήτη” – Γεωτεμάχια ως τμήματα μείζονος έκτασης – Χωρική μεταβολή – Δημιουργία νέων ΚΑΕΚ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 163/2020   Αριθμός έκθεσης κατάθεσης α’ αίτησης: 1568/290/2019 Αριθμός έκθεσης κατάθεσης β’ αίτησης: 1569/289/2019 Αριθμός έκθεσης κατάθεσης γ’ αίτησης: 1570/288/2019   ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ   ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Αναπληρωματική Κτηματολογική Δικαστή Αικατερίνη Μαμαδά, Πρωτοδίκη, η οποία ορίστηκε με την με αριθμό 5/21-01-2020 πράξη της διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Προέδρου Πρωτοδικών, […]
Read more

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΑΣΚΗΘΕΙΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ : Απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν στην πτωχευτική περιουσια – Ποινική ευθύνη του πτωχεύσαντος και των τρίτων – Στοιχεία του εγκλήματος

404/2018 ΑΠ (ΠΟΙΝ)   (ΠΟΙΝΧΡ 2019/443) Πτωχευτικό δίκαιο. Κατ’ εξακολούθηση απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων, τα οποία ανήκουν στην πτωχευτική περιουσία. Ποινική ευθύνη. Στοιχεία του εγκλήματος. Στην ως άνω απόκρυψη συμπεριλαμβάνεται και η δημιουργία ψευδών χρεών ή ψευδών δικαιοπραξιών. Διάκριση της απαλλοτρίωσης με μη ισότιμο ή αξιόχρεο αντάλλαγμα, η οποία είναι αληθής δικαιοπραξία, από τη ψευδή δικαιοπραξία, […]
Read more

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ : Επιδίκαση αποζημίωσης στον πατέρα λόγω στέρησης/αποκοπής επικοινωνίας του με την ανήλικη κόρη του εξ αιτίας μετοίκησής της με τη μητέρα στο εξωτερικό

7151/2019 ΜΠΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΤΑΚΤΙΚΗ) Αγωγή χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης εξαιτίας στέρησης δικαιώματος επικοινωνίας πατέρα με το ανήλικο τέκνο του. Μετοικεσία μητέρας με τέκνο στις ΗΠΑ. Αποκλειστική επιμέλεια τέκνου από μητέρα. Είχε δικαίωμα καθορισμού τόπου διαμονής. Καταχρηστική άσκηση. Οδήγησε στη ματαίωση του δικαιώματος επικοινωνίας του πατέρα. Δέχεται αγωγή.   Αριθμός Απόφασης   7151/2019   ΤΟ […]
Read more
ΕΣΠΑ - επιχειρησιακό πρόγραμμα